REGULAMIN REALIZACJI VOUCHERA

 1. Voucher podarunkowy może zostać zakupiony osobiście w Pracowni (płatność kartą lub gotówką).
 2. Voucher posiada numer seryjny oraz wartość, na jaką opiewa, a także dane kontaktowe do umówienia wizyty.
 3. Wizyta mająca na celu realizację Vouchera musi zostać wcześniej umówiona z recepcją pod numerem: 502 529 523. Podczas rezerwacji terminu należy podać numer Vouchera, jego wartość oraz określić z jakiej usługi będzie się korzystać.
 4. Bon można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług.
 5. Można dopłacić do Vouchera w celu realizacji wybranego zabiegu, który jest droższy.
 6. Po przybyciu na wizytę, przed rozpoczęciem zabiegu, należy okazać Voucher.
 7. Voucher jest ważny przez rok od zakupu, a jego data ważności nie ulega przedłużeniu.
 8. Ponieważ terminy w Pracowni ustalane są z wyprzedzeniem, należy dokonać rezerwacji terminu na co najmniej 2 tygodnie przed upływem terminu ważności Vouchera.
 9. Voucher traci ważność i zostaje uznany za zrealizowany, gdy Klient nie pojawi się na wizycie, chyba że odwoła ją z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem.
 10. Voucher nie może zostać zwrócony ani wymieniony na środki pieniężne, nie zostaje też z niego wydana reszta, jeśli przekracza wartość wybranego zabiegu, a Klient nie chce skorzystać z innej usługi lub zakupu kosmetyków.
 11. Nie ponosimy odpowiedzialności za zagubienie lub zniszczenie Vouchera.
 12. Powyższy regulamin stanowi integralną część voucherów upominkowych. Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z treścią tego regulaminu i go zaakceptował.